Aanbod hulpverlening

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is ondersteuning in het dagelijks leven van onze cliënten. Deze ondersteuning is gericht op bijvoorbeeld het organiseren van praktische vaardigheden, het vergroten van sociale vaardigheden en het behouden van de dagelijkse structuur. Onze cliënten ondervinden veelal problemen in diverse levensgebieden. Denk hierbij aan wonen, werken, leren en sociale situaties. Hierdoor kampen veel mensen met emotionele problemen met alle gevolgen van dien. Het komt regelmatig voor dat mensen uiteindelijk uitvallen op alle gebieden in het dagelijks leven en hun draai in de maatschappij niet meer zelfstandig kunnen vinden.

Aan de hand van een persoonlijk kennismakingsgesprek brengen wij samen de hulpvraag in kaart. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin de persoonlijke doelen worden beschreven. Onze cliënten hebben een vaste persoonlijk begeleider zodat er een stabiele vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd.

Een ervaringsverhaal van een van onze cliënten:

Sinds juli 2008 heb ik 1 keer in de week begeleiding van mijn persoonlijk begeleidster. Ze heeft mij een hoop dingen aangeleerd in het zelfstandig wonen zoals koken, wassen, strijken. Ze is een fijne, goede begeleidster met wie ik kan lachen en ook een serieus gesprek kan voeren. Zonder haar had ik het niet gered, ze verdient daarom een pluim.

Levensloopbegeleiding

Er is sprake van Levensloopbegeleiding wanneer een client gedurende langere tijd in zijn/haar leven een begeleidingsbehoefte heeft, maar deze niet altijd in dezelfde intensiteit hoeft plaats te vinden. Veelal zien wij dit bij mensen met autisme of een autistiforme problematiek. Voor hen is de Levensloopbegeleiding uitermate doeltreffend.

Bij Levensloopbegeleiding is er een vaste begeleider die met de cliënt de regie voert en met de cliënt meegroeit. Begeleiding blijft betrokken voor langere duur en kunnen snel inspringen en opschakelen indien er iets gebeurt in het leven van de cliënt of wanneer er sprake is van een nieuwe levensfase.

Voorbeeld van levensloopbegeleiding bij Autisme:

Piet is een 27 jarige jongen met een normaal intelligentieniveau en autisme. Piet heeft een Wajong status en werkt 4 dagen in de week bij een productiebedrijf. Piet woont zelfstandig in een appartement waar hij ondersteuning krijgt van een vaste levenscoach die hem helpt op alle gebieden in zijn leven. Hierdoor heeft Piet een eigen regie functie en staat hij als volwaardig mens in de maatschappij.

Piet heeft tot zijn 23ste thuis gewoond bij zijn ouders. Zijn ouders hadden altijd veel zorg rondom Piet en zijn beperking. Om de relatie tussen ouders en Piet niet te doen escaleren hebben ouders hulp ingeschakeld van MEE. Er was sprake op uitval op meerdere gebieden van het dagelijks leven; Piet werd steeds ontslagen bij werkgevers, raakte in een sociaal isolement, verstoorde ouder-kind relatie, financiële problemen en uiteindelijk gebruikte Piet steeds meer alcohol wat toenam tot problematisch drinkgedrag.

Voor zowel Piet als ouders was het noodzakelijk dat Piet professionele begeleiding kreeg om zelfstandig te gaan leren wonen en zijn huidige problemen in kaart te brengen en op te lossen. Omdat Piet autisme heeft is een vaste coach met een gedegen kennis van deze problematiek een absoluut vereiste om de begeleiding een kans van slagen te geven.

Piet heeft een vaste coach gekregen die hem helpt op alle gebieden in zijn leven. De coach onderhoudt contact met alle instanties en het netwerk betrokken rondom Piet. De coach leert het netwerk wat autisme betekent en wat Piet nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Daarnaast werkt de coach met Piet aan het vergroten van zijn zelfkennis en zelfinzicht zodat het voor Piet duidelijk wordt wat zijn beperkingen en ook mogelijkheden zijn.
Hierdoor lukt het Piet uiteindelijk een geschikte baan te vinden waar hij zich prettig bij voelt. Ook het ondernemen van activiteiten in de sociale kring gaat weer beter en Piet leert vriendschappen te maken en te onderhouden.
Doordat Piet nu inkomsten heeft kan hij zelfstandig gaan wonen met ondersteuning van zijn coach. De coach ondersteunt Piet bij het structureren en vasthouden van het zelfstandige huishouden en alle taken die daarbij horen.
Daarnaast blijft de coach als spil in het web betrokken bij het gehele netwerk rondom Piet, dit om beginnende problemen zo snel als mogelijk op te vangen en een en ander niet escaleert.

In beginsel was de coach van Piet bijna dagelijks aanwezig op alle gebieden. Inmiddels is er veel minder ondersteuning nodig. Wel is de coach in overleg oproepbaar voor Piet indien er zich voor Piet moeilijke situaties voor doen omdat er bijvoorbeeld veranderingen plaatsvinden in het leven van Piet.

Begeleiding zelfstandig wonen

Begeleiding zelfstandig wonen is specifiek gericht op mensen die niet zelfstandig kunnen wonen maar ook niet binnen een leefgroep passen. Voor deze mensen biedt Lifetime hulpverlening op maat, persoonlijk en individueel en aanwezig wanneer dat nodig is.

Vaak komen onze cliënten bij ons terecht als zij al een scala van woonplekken en behandelingen hebben gehad. Uitval is veelal op alle gebieden van het leven. Doordat er meestal sprake is van een complexe psychiatrische problematiek sluit het aangeboden hulpaanbod niet juist aan. Mensen krijgen te maken met onbegrip, afwijzing en vinden het soms nog moeilijk om zelf hulp te vragen.

Systeembegeleiding

Wanneer een cliënt nog inwonend is, samenwoont of zelfstandig woont maar familie en/of naasten nauw betrokken zijn worden deze mensen met toestemming van de cliënt door ons bij de begeleiding betrokken. Er zullen evaluaties plaatsvinden met elkaar. De doelen en wensen van de cliënt staan hierin centraal. Soms is er hulp van familie en/of naasten nodig naast de begeleiding. Als professionals van Lifetime werken wij dan ook nauw samen met het netwerk van de cliënt.