Over Ons

Zorgcoöperatie Lifetime U.A. bestaat uit een groep zelfstandige professionals die elkaar vonden in visie en aanpak. Middels een coöperatie hebben wij onze krachten gebundeld en onze slagvaardigheid vergroot.

.

.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor jongvolwassenen en volwassenen met (complexe) psychiatrische problematiek, AD(H)D, autisme en aanverwante stoornissen, depressie, verslavingsproblematiek, psychosociale- en / of maatschappelijke problemen.

.

.

Aanbod hulpverlening

Thuisbegeleiding, begeleiding zelfstandig wonen, coaching en counselling, levensloopbegeleiding en systeembegeleiding.

.

.

Voor professionals

In nauw overleg met jou ondersteunen wij je client om zo meer uit je behandeling te halen. We streven voor jou naar meer grip op je client en voor je client naar meer grip op het leven.

.

.

Werkwijze

Zo kun je je bij ons aanmelden:

Ons Team

Hier vermelden wij de deelnemende organisaties (leden) die samen met ons een compleet zorgpakket aanbieden.

.

.

Contact

Onze adresgegevens en het contactformulier.

.

.

Privacy en Klachten

Wij zijn aangesloten bij het onafhankelijke “Klachtenportaal Zorg”. Hiernaast hanteren wij een privacyreglement en volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Clientvertrouwenspersoon

Als je niet tevreden bent over je behandeling of bejegening van je begeleider, niet dezelfde doelen hebt of dat je het niet eens bent met je begeleider.