Privacy en Klachten

Privacyreglement

Op 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) ingevoerd; ook wel genoemd de “privacy-wet”. Dit heeft voor organisaties die uw (persoons)gegevens verwerken gevolgen. Als zorgcoöperatie hebben wij een hoop gegevens van u. Hiermee moeten wij zorgvuldig omgaan; goede beveiliging en omgang met u gegevens is daarbij verplicht. Goede afspraken met u ook!

Alle afspraken over uw gegevens worden met u vastgelegd wanneer u bij ons cliënt wordt. Voor bestaande cliënten is dit de afgelopen periode samen met uw hulpverlener gebeurd. De afspraken zijn vastgelegd in uw “Electronisch Cliënten Dossier” (ECD) en kunt u altijd wijzigen of een kopie van opvragen. Verdere informatie vindt u in het privacyreglement, dit kunt u hier downloaden. Het privacyreglement is op verzoek ook op papier verkrijgbaar. Vraag gerust uw hulpverlener voor meer informatie.


Klachtenportaal Zorg

Zorgcoöperatie Lifetime U.A. is aangesloten bij het onafhankelijke “Klachtenportaal Zorg”. Hoewel wij altijd proberen klachten naar alle tevredenheid op te lossen, garanderen wij hiermee de mogelijkheid voor gratis en onafhankelijke ondersteuning mocht de oplossing niet naar tevredenheid zijn.

Heeft u een klacht of een probleem, neem dan allereerst contact op met uw hulpverlener. Kom u er samen niet uit, neemt u dan contact op met het bestuur van de coöperatie. U vindt de gegevens op de contactpagina.

Mocht u er nog steeds niet uitkomen, dan kunt u meer informatie over de klachtenprocedure vinden in deze flyer. Deze flyer is op verzoek ook op papier verkrijgbaar, Ook vindt u meer informatie op de website van het Klachtenportaal Zorg”.