Cliëntvertrouwenspersoon Zorgcoöperatie Lifetime

 1. Wanneer hulp inroepen van de cliëntvertrouwenspersoon?                                                                
 2. Definitie betrokkenen
 3. Hoe gaat dat in zijn werk?
 4. Contact zoeken
 5. Kosten                        
 6. Wie is Dorine Liebrecht-Griffioen? 
 1. Wanneer hulp inroepen van de Cliëntvertrouwenspersoon?

Oneens, ontevreden?

Niets is zo lastig als samenwerken, zeker binnen een werkrelatie tussen cliënt en begeleider.

Als je niet tevreden bent over je behandeling of bejegening van je begeleider, niet dezelfde doelen hebt of dat je het niet eens bent met je begeleider. Misschien ben je ervan overtuigd dat jij gelijk hebt en de ander het niet goed ziet. Of je hebt het gevoel dat er niet goed genoeg naar je geluisterd wordt, je hebt het gevoel dat je dingen ‘moet’ die je niet kan of overziet, of dat je niet wordt begrepen. Je wilt jezelf verdedigen en je gaat op zoek naar bewijs dat jij gelijk hebt. Je laat je in dat geval leiden door je emoties. Vol van emoties kan je geen goed gesprek voeren en duidelijk maken wat jij wilt.

Een goed moment om hiervoor de hulp in te roepen van de cliëntvertrouwenspersoon: op eigen kracht, samen sterk.

 • Definitie betrokkenen

a. Begeleider: op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.
b. Cliënt: die zorg vraagt, dan wel aan wie de zorgaanbieder zorg verleent of heeft verleend.
c. Cliëntvertrouwenspersoon: zij die binnen de organisatie op basis van vertrouwelijkheid bij onvrede of klachten over de zorg c.q. begeleiding, desgewenst een luisterend oor, advies en/of partijdige ondersteuning aan de cliënt biedt.

 • Hoe gaat dat in zijn werk?

Welke mogelijkheden van ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon zijn er?

Gesprek 1        Gesprek tussen client en cliëntvertrouwenspersoon

                          Luisterend oor (1 tot 1,5 uur)  Als je dat wilt kan dat ook anoniem.

Dit gesprek is op basis van vertrouwelijkheid (de inhoud van ons gesprek blijft tussen ons)

Ik kan je helpen om samen uit te zoeken wat precies de reden is van je ontevredenheid. Ik bied je een luisterend oor en we gaan samen op zoek naar de feiten: wat heb je werkelijk gezien of gehoord, wat heeft de ander daadwerkelijk gezegd of gedaan? Welke voorbeelden kan je noemen? Wat daarin maakt je zo boos en ontevreden dat je er aan denkt om een klacht in te dienen? Ik kan je ook een advies geven.

Misschien vind je dit gesprek al genoeg. Wil je alleen je verhaal kwijt en dat ik luister en vragen stel.

Er gebeurt dan verder niets, je begeleider weet niet van ons gesprek. Er komt geen vervolg.

of

Misschien wil je wél een vervolggesprek met je begeleider erbij. Dit is dan een driegesprek.

Ik help je tijdens ons gesprek met het voorbereiden van het driegesprek met de betreffende begeleider. Bij een vervolggesprek vervalt je anonimiteit.

Gesprek 2        Gesprek tussen vertrouwenspersoon en begeleider (1 uur)

Om dit gesprek tussen jullie goed te kunnen begeleiden, maak ik vooraf een afspraak met je begeleider om te horen hoe deze jou en je begeleiding ervaart. Ik bespreek waarover jij niet tevreden bent en check of je begeleider dit weet en/of herkent. Ik stel je begeleider dezelfde vragen over de feiten, die ik aan jou heb gesteld: “Wat heb je werkelijk gezien of gehoord, wat heeft de ander daadwerkelijk gezegd of gedaan? Welke voorbeelden kan je noemen?”

Gesprek 3        Driegesprek (1,5 uur)

                          Gesprek tussen client en cliëntvertrouwenspersoon en begeleider

In dit gesprek zorg ik voor een goede verdeling van spreektijd, waarin ruimte is voor beide partijen om hun beeld en gevoel bij de situatie te schetsen. Ik waak er voor dat beide deelnemers de zienswijze van de ander serieus nemen, respecteren en proberen te begrijpen. Zodat er wederzijds begrip kan ontstaan en uiteindelijk gezamenlijk naar, voor beide partijen, goede oplossingen gezocht kan worden.

Bereiken we dit niet?

Dan is de volgende stap een gesprek met de Directie van Zorgcoöperatie Lifetime.

Volgt daaruit geen overeenstemming naar tevredenheid, dan volgt het indienen van een klacht volgens de huidige, geldende regels.

 • Contact zoeken

Wil je een gesprek, advies, ondersteuning of een luisterend oor van mij?

Mail mij dan voor een afspraak via:

dorine@griffioencoaching.nl

Zet in je mail:

 • je naam (tenzij je anoniem wilt blijven)
 • omschrijf kort de aanleiding
 • het telefoonnummer waarop ik je kan bereiken om een afspraak te maken
 • Welke vorm voor ons gesprek jouw voorkeur heeft: fysiek, online (als je beschikt over een laptop en e-mailadres) of telefonisch

Je ontvangt van mij per omgaande een bevestigende mail dat ik je bericht heb ontvangen.

Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van je email, neem ik telefonisch contact met je op.

We spreken dan een datum en tijd af wanneer we het gesprek voeren, uiterlijk binnen 2 weken.

Als ik je telefonisch niet kan bereiken, dan stuur ik je een email met een datum- en tijdvoorstel. Kies je voor ‘online’ dan stuur ik je een teams-link, kies je voor fysiek dan stuur ik je de gegevens van de locatie waar we elkaar ontmoeten.

Als je kiest voor een vervolg: een driegesprek is ‘altijd live’ op locatie.

 • Kosten

Een cliënt kan te allen tijde gebruik maken van de ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon. Deze behartigt de belangen van de cliënt met toestemming van de cliënt.

De hulp van de cliëntvertrouwenspersoon komt voor rekening van Zorgcoöperatie Lifetime.

Hiertoe zorgt de cliëntvertrouwenspersoon voor facturatie en registratie van de klacht en sluit het dossier wanneer de klacht is opgelost, na berichtgeving hiervan aan alle betrokkenen.

De Cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van Zorgcoöperatie Lifetime, maar wordt ingehuurd als externe partij, om zo haar neutraliteit en onafhankelijkheid te waarborgen.


6.  Wie is Dorine Liebrecht-Griffioen?                 

Vanaf de start van mijn werkzame leven heb ik altijd functies met (klant)contacten gehad. De rode draad daarin is het ‘in gesprek zijn in contact met anderen’. Altijd benieuwd en op zoek naar de eigen, specifieke behoefte en gedachtegang van de ander en daar samen mee aan de slag gaan. Daar is, tot op de dag van vandaag, niets aan veranderd.

Inmiddels 58 jaar, ben ik dit jaar gestart met mijn eigen bedrijf, zodat ik mijn expertises ook bij andere organisaties en hun medewerkers kan inzetten.

Ik volgde de opleiding tot Vertrouwenspersoon (LIVP) en zet daarbij, als partijen daarin voldoende vertrouwen hebben, bij voorkeur in op Mediation: op Herstel van de relatie(s).

Nodig mij vooral uit in het voorstadium van ‘klacht’ of ‘ontevredenheid’, zodat we samen kunnen onderzoeken wat jouw eigen, specifieke behoefte en gedachtegang is en welke die van de ander.  Als je elkaar beter begrijpt kan begrip ontstaan! En van daar uit kunnen we kijken of en hoe verder.

√  Individuele coaching (persoonlijke ontwikkeling)                                                            

√  Conflictcoaching / Mediation

√  Onafhankelijk Vertrouwenspersoon

√  Intervisiecoaching voor professionals

√  Rouw- en Verliescoaching

√  Opvang bij heftige gebeurtenissen

Griffioen Coaching (2023)